Logie, Ilse, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Hogeschool Antwerpen